***หน้านี้มีไว้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสำรองที่นั่งเบื้องต้นเท่านั้น แต่การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการชำระเงินเท่านั้น ในกรณีสมัครในนามบริษัท ต้องรบกวนผู้เข้าอบรมช่วยแจ้งทาง HR หรือผู้ประสานงานฝ่ายอบรมของบริษัทให้โทรติดต่อคุณกุ้งที่เบอร์ 089-118-6531 หรือส่งเมลมาที่ chemengedu.training@gmail.com เพื่อแจ้งรายละเอียดชื่อ-ที่อยู่บริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้(invoice)ไปเรียกเก็บเงินกับทางบริษัทในขั้นตอนถัดไป
ชื่อ-นามสกุล (์Attendee Name-Last Name) กรุณากรอกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เพื่อใช้ลงทะเบียนกับสภาวิศวกร) และกรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร : *
อีเมล์ (Attendee Email Address) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร  : *
เบอร์โทร (Attendee Contact Number) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร : *
ชื่อตำแหน่ง (Attendee Position) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร  :
ชื่อบริษัท หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา (Company or Academic Name) : *
ชื่อโปรโมชั่น/โค้ดส่วนลด (Promotion Name/Discount Code) :
ประเภทการสมัคร (Registration Type) : *


ชื่อ-นามสกุลของผู้ประสานงาน (์Contact Person Name-Last Name)  :
**กรณีสมัครในนามบริษัท/หน่วยงานของรัฐ/สถานศึกษา กรุณาระบุข้อมูลของฝ่ายบุคคล หรือผู้ประสานงาน** (For Corporate/State Entreprise/ Academic Participant, please fill the contact person information) :
อีเมล์ผู้ประสานงาน (Contact Person Email) :
เบอร์โทรผู้ประสานงาน (Contact Person Tel. Number) :
**กรุณาระบุข้อมูลสำหรับออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ (Please fill the info. for issuing Invoice/Receipt)** :
ชื่อจดทะเบียนของบริษัท (Company Registration Name) :
ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท (Company Registration Address) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (Company Taxpayer ID) :
สำนักงานหรือเลขที่สาขา (Head Office or Branch No.) :
หัวข้อสัมมนาที่ต้องการสมัคร (Interested Seminar/ Training Topic to Register) : *
ที่ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีต้องการสมัครมากกว่า 1 คอร์ส (Information Add for register more than 1 course) :
รูปแบบเอกสารที่ต้องการ (Required Document Type) : *

หัวข้อสัมมนาที่สนใจในอนาคต (Interested Seminar/ Training Topic to Consider) :

 
 
**Promotions & Discounts 
for Public Training @ Hotel**
  • Early-Bird Rate for Corporate Participants-2,000 THB discount from full price for registration at least 4 weeks (28 days) before the course date (reserve the early-bird rate by registration, not by payment). ส่วนลด early-bird นี้สำหรับผู้สมัครในนามบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น จองราคาส่วนลดนี้ได้นับจากวันยื่นความจำนงลงทะเบียน ไม่ใช่วันที่จ่ายค่าอบรม

  • Individual Participant Promotion: -50% OFF from full price (max 1 person per organization per course). Not eligible for early-bird rate above. สมัครในนามส่วนตัวลด 40% จากราคาเต็ม แต่ไม่สามารถขอใบเสร็จอบรมในนามบริษัทได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆข้างบนได้

  • Academic/State Enterprise Participant Promotion-40% OFF from full price (max 1 person per organization per course). Not eligible for early-bird rate above. สมัครในนามสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ลด 40% จากราคาเต็ม สามารถขอใบเสร็จอบรมในนามสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ  แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆข้างบนได้

             **The above promotions may be subject to change without prior notice. All rights reserved by the organizer.
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 36
เมื่อวาน 91
ทั้งหมด 438,043
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 103
ทั้งหมด 510,250
"We Deliver Knowledge, Training and Consulting for Chemical and Mechanical Engineers"

Triple W Co. Ltd. (บริษัท ทริปเปิ้ลดับบลิว จำกัด)
12/35 Moo 2, Noenpra, Muang District, Rayong, 21000, THAILAND
(12/35 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000)

Contact Number: 66 8911 86531

E-mail: chemengedu.training@gmail.com
 
code
เว็บสำเร็จรูป
×